Geisteriškių kaimo neformali jaunimo organizacija vienija aktyvų šio kaimo jaunimą. Nemaža jo dalis mėgsta aktyvų laisvalaikio leidimo būdą ir sportą, tad kaimo bendruomenė pasirūpino, kad jiems būtų sudarytos sąlygos prasmingai leisti laisvalaikį. Buvo įrengtos krepšinio, tinklinio, futbolo aikšteles, lauko treniruoklis, mažesni vaikai gali džiaugtis sūpynėmis.

Ši jaunimo organizacija dalyvauja įvairiuose renginiuose, šventėse organizuojamose tiek savo, tiek kitų Vilkaviškio rajono bendruomenių. Jie dalyvavo projekte „Nenuleisk ausų“, o Bartninkų bendruomenės jaunimo šventės metu rengtose sportinėse varžybose užėmė antrąją vietą.

Bendruomenėje yra susikūręs merginų šokių kolektyvas, kuris taip pat dalyvauja įvairiose šventėse: Marijampolės rajono „Narto“ bendruomenėje, Pašeimenių, Lakštučių bendruomenėse.

Jaunimas labai aktyviai dalyvauja rengiamuose projektuose, piligriminiuose žygiuose, talkose, noriai vyksta į bendruomenės organizuojamas ekskursijas ir nuolat dalyvauja bendruomenės susirinkimuose.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas