• Organizacijos tipas:
  • Juridinis Statusas:
  • Organizacijos kodas:302634967
  • Vadovas:Šarūnas Litvinas
  • El. paštas:saraslitvinas@gmail.com
  • Telefono numeris:8 686 00988
  • Adresas:Salomėjos Nėries g. 73 – 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Futbolo klubas „Širvinta Vilkaviškis“ vienija 40 narių. Šio klubo tikslai: puoselėti aktyvų sportinį gyvenimo būdą ir ugdyti teigiamą požiūrį į gyvenimą, plėtoti ir populiarinti futbolą, propaguoti jaunimo sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą bei sulaikyti jį nuo žalingų įpročių. Skatinti socialinį jaunimo, gyventojų užimtumą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, žmonių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybingumą. Atstovauti klubo nariams ir ginti jų interesus, teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą, sudaryti sąlygas tobulėti, plėsti žinias ir akiratį, organizuoti narių turiningą poilsio praleidimą, išvykas, stovyklas ir kitus renginius. Tap pat rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms, plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas