• Organizacijos tipas:
  • Juridinis Statusas:
  • Organizacijos kodas:185670170
  • Vadovas:Asta Jurevičienė
  • El. paštas:Jurevastai@gmail.com
  • Telefono numeris:8 611 59614
  • Adresas:Gluosnių 6, Čyčkų km., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

Čyčkų kaimo bendruomenė buvo įsteigta 2003 m. Šiuo metu ją sudaro 99 nariai.

Bendruomenė savo veikla siekia: vienyti Čyčkų kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis Čyčkų kaimo ir jų gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas Čyčkų kaimo gyventojams, skatinti domėjimąsi kaimo ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Nemažiau svarbu plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.

Čyčkų kaimo bendruomenė projektų dėka turi įrengtą vaikų žaidimų aikštelę, stadioną, puikiai sutvarkytus bendruomenės namus.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas