• Organizacijos tipas:
  • Juridinis Statusas:
  • Organizacijos kodas:300036526
  • Vadovas:Stanislovas Lopeta
  • El. paštas:slopeta@gmail.com
  • Telefono numeris:8 611 49622
  • Adresas:Vilniaus g. 7, Virbalio m., Virbalio sav., Vilkaviškio r. sav.

Bendruomenė „Virbalio vartai“ buvo įkurta 2004 m. Šiuo metu bendruomenė vienija 126 narius, kurie aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, organizuoja įvairius renginius, pažintines ekskursijas.
Bendruomenės veiklos kryptys: gerinti gyvenamąją aplinką; rūpintis gyventojų saugumu ir vienišų žmonių globa; organizuoti įvairius kultūrinius renginius; dalyvauti rajono ir respublikos kaimo bendruomenių sąjungų bei Vietos veiklos grupės veikloje; vykdyti projektinę veiklą; skatinti jaunimo iniciatyvas ir bendravimą tarp kartų; gerinti tarpinstitucinį bendravimą ir bendradarbiavimą.

Bendruomenė dalyvauja įvairiuose projektuose, aplinkos tvarkymo ir medelių sodinimo talkose, organizuoja įvairius literatūrinius ir kultūrinius renginius, kiekvienais metais vyksta į ekskursijas, organizuoja išvykas į teatrą. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su seniūnija, miestelio biblioteka, kultūros namais. Yra išleidę dvi knygas „Virbalis mano prisiminimuose“ I ir II dalis, poezijos  rinkinius „Prabilę eilėmis“ ir „Čia kur saulė mane pasitiko“ bei du informacinius leidinius apie bendruomenės veiklą. Vykdo amatų edukacines programas.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas