„Bartninkų jaunimo sambūris“ yra jaunimo nevyriausybinė organizacija, prisijungusi prie Bartninkų bendruomenės „ Aista“, kurią šiuo metu sudaro 20 narių. Jaunimas padeda organizuoti šventes, renginius bei patys juose aktyviai dalyvauja. Vasarą organizuoja sporto šventes, daro vasaros atidarymus, kuriuose dalyvauja ne tik jaunimas, bet ir kiti bendruomenės nariai ir miestelio gyventojai. Taip pat lankosi kitų bendruomenių rengiamose šventėse, įvairiuose sporto renginiuose.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas