Antupių bendruomenę sudaro 48 nariai. Bendruomenė savo veikla siekia ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, vienyti kaimų gyventojus, teikti socialines paslaugas, skatinti domėjimąsi kaimų krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką, harmoningą asmenybę, vienyti bendruomenės narius bendrai veiklai, plėtoti ryšius su analogiškomis bendruomenėmis Lietuvoje bei užsienyje, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas