Antupių neformali jaunimo grupė

Antupių neformali jaunimo grupė vienija 15 aktyvių jaunimo narių. Jaunimo grupė dalyvauja bendruomenės rengiamuose renginiuose, šventėse, prisideda prie aplinkos tvarkymo akcijų, taip pat patys organizuoja savo renginius. Vasaros metu Keturvalakių ir Gižų seniūnijose vyksta jaunimui organizuojamos futbolo varžybos Mero taurei laimėti. Ši jaunimo grupė dalyvauja ir projektinėje veikloje, kurios dėka buvo įrengta tinklinio aikštelė, atnaujinta … daugiau…

Bartninkų jaunimo sąmbūris

„Bartninkų jaunimo sambūris“ yra jaunimo nevyriausybinė organizacija, prisijungusi prie Bartninkų bendruomenės „ Aista“, kurią šiuo metu sudaro 20 narių. Jaunimas padeda organizuoti šventes, renginius bei patys juose aktyviai dalyvauja. Vasarą organizuoja sporto šventes, daro vasaros atidarymus, kuriuose dalyvauja ne tik jaunimas, bet ir kiti bendruomenės nariai ir miestelio gyventojai. Taip pat lankosi kitų bendruomenių rengiamose … daugiau…

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenės vaikų paauglių klubas ,,Šelviukai“

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenės vaikų paauglių klubas „Šelviukai“ vienija apie 30 aktyvių, įvairaus amžiaus (nuo 7 m. iki 19 m.) narių. Šis klubas aktyviausiai veikia vasarą, pasibaigus mokslo metams. Jau 6 metus yra rašomi projektai, skatinantys vaikus draugiškai, turiningai bendrauti ir bendradarbiauti, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, domėtis savo krašto žymiais žmonėmis, gražiomis šeimomis, jų pasiekimais … daugiau…

Geisteriškių kaimo neformali jaunimo organizacija

Geisteriškių kaimo neformali jaunimo organizacija vienija aktyvų šio kaimo jaunimą. Nemaža jo dalis mėgsta aktyvų laisvalaikio leidimo būdą ir sportą, tad kaimo bendruomenė pasirūpino, kad jiems būtų sudarytos sąlygos prasmingai leisti laisvalaikį. Buvo įrengtos krepšinio, tinklinio, futbolo aikšteles, lauko treniruoklis, mažesni vaikai gali džiaugtis sūpynėmis. Ši jaunimo organizacija dalyvauja įvairiuose renginiuose, šventėse organizuojamose tiek savo, … daugiau…

Karalių kaimo jaunimo neformali grupė ,,KARALIAI“

Karalių kaimo jaunimo neformali grupė ,,Karaliai“ buvo įkurta 2008 m. Jos tikslas – burti jaunimą kultūrinei ir sportinei veiklai, rengti ir teikti projektus kartu su Karalių kaimo bendruomene. Jaunimas nori aktyviai prisidėti prie įvairios veiklos kaime organizavimo ir skatinti kartų bendradarbiavimą.

Lietuvos Skautija Kybartų Kęstučio ir Birutės draugovė

Šiuo metu Kybartų „Kęstučio ir Birutės“ draugovėje yra 30 aktyvių narių, kurie noriai dalyvauja skautiškoje veikloje. Šios organizacijos tikslas – pritraukti kuo daugiau narių į skautišką organizaciją, ugdyti jauno žmogaus pilietiškumą, meilę tėvynei ir savo artimui.

Lietuvos Skautija Vilkaviškio ,,Gražinos“ draugovė

Vilkaviškio „Gražinos“ draugovė yra Lietuvos skautijos padalinys, veikiantis „Aušros“ gimnazijoje. Draugovė buvo įkurta dar prieškariniame Vilkaviškyje ir turi labai senas tradicijas. 1989 m. ji buvo atkurta, pasitelkus senųjų skautų prisiminimus, likusius dokumentus bei spaudinius ir veikia jau 24 metus. Per tuos metus keitėsi vadovai, skautaujančiųjų skaičius, bet principai, tradicijos ir veiklos išliko tos pačios. Šiuo … daugiau…

Maironiečių būrelis

Vilkaviškio rajono Sūdavos vidurinės mokyklos moksleiviai, maironiečių būrelio nariai, į „Lietuvos Maironiečių draugiją“ įstojo 1991 m. Šiais metais maironiečių būrelį sudaro 12 mokinių. Tai jau penktoji jaunųjų maironiečių karta. Maironiečiai yra labai aktyvūs ir dalyvauja įvairiuose renginiuose ir šventėse bei patys juos organizuoja. Marijampolės ,,Auksinio rudenėlio“ poezijos konkursuose jie daug kartų yra tapę laureatais ir … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas