Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Vilkaviškio rajono skyrius

Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Vilkaviškio rajono skyriui priklauso 86 nariai. Šis judėjimas siekia, kad Černobylio avarijos padarinių likviduotojai ir jų šeimos nariai būtų informuoti apie visas Lietuvos Respublikos normatyvinių aktų jiems suteikiamas socialines bei medicinines garantijas. Vilkaviškio skyrius rengia įvairius projektus finansavimui iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto gauti. Kaupia duomenis apie Černobylio avarijos padarinių likviduotojus, jų … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas