Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“

Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“ vienija 38 bendruomenės narius. Pagrindiniai bendruomenės veiklos tikslai: vienyti Antupių, Drebulinės, Krūzmargio, Palūkiškių, Skriaudupio kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones. Taip pat ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis minėtų kaimų gerove, teikti socialines paslaugas šių kaimų gyventojams, skatinti domėjimąsi šių kaimų ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką, harmoningą asmenybę, vienyti narius bendrai … daugiau…

Kaimo bendruomenė „Zanyla“

Kaimo bendruomenė „Zanyla“ šiuo metu vienija 106 bendruomenės narius. Prie šios bendruomenės veikia ir Būdviečių kaimo jaunimo neformali grupė, įsteigta 2006 m., kurią sudaro 16 narių. Ši bendruomenė užsiima kultūrine – socialine veikla. Jų pagrindiniai tikslai – vienyti kaimo žmones ir diegti jiems bendruomeniškumo jausmą, skatinti bendruomenės narių aktyvumą kasdieniniame bendruomenės gyvenime, suburti kaimo jaunimą … daugiau…

Karalių kaimo bendruomenė

Karalių kaimo bendruomenė įkurta 2003 m. ir vienija Vokiškėlių, Karalių, Navininkų, Užbalių, Pagramdų, Baziliškių kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones. Mūsų tikslas – ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis jų gerove, teikti socialines paslaugas bei skatinti domėjimąsi mūsų krašto istorija. Šiuo metu bendruomenėje yra 75 nariai. Per šį bendruomenės gyvavimo 10-metį jau tapo tradicija Naujuosius metus … daugiau…

Karalkrėslio bendruomenė

Karalkrėslio bendruomenė įkurta 2008 metais ir turi 37 narius. Bendruomenė siekia vienyti kaimo gyventojus, ugdyti jų bendruomeniškumą, rūpinasi gyventojų gerove. Skatina domėjimąsi Karalkrėslio krašto istorija, vienija narius bendrai veiklai, teikia nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą. Bendruomenė telkia kaimo gyventojus į talkas, kurių metu tvarkoma bendruomenės namų aplinka ir kaimo centras. 2009 metais Karalkrėslio kaimo skverelyje … daugiau…

Karklinių kaimo bendruomenė

Karklinių kaimo bendruomenė vienija 49 bendruomenės narius. Jos tikslas – vienyti Karklinių kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis kaimo ir jo gyventojų gerove, skatinti domėjimąsi Karklinių kaimo ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Taip pat plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, vienyti narius bendrai veiklai, … daugiau…

Kataučiznos kaimo bendruomenė

Kataučiznos kaimo bendruomenė yra visuomeninė organizacija siekianti ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis savo kaimo bendruomenės gyventojų gerove, ginti gyventojų teises, plėtoti kaime kultūrinį ir sportinį gyvenimą bei organizuoti kaimo vaikų ir jaunimo užimtumą. Taip pat rengti projektus ir dalyvauti įvairiose tarptautinėse programose, bendradarbiauti su kitomis visuomeninėmis organizacijomis veikiančiomis Lietuvoje ir kitose kaimyninėse šalyse. 29 bendruomenės nariai … daugiau…

Keturvalakių bendruomenė

Keturvalakių bendruomenė vienija 86 bendruomenės narius. Šios bendruomenės veiklos tikslai – vienyti Keturvalakių miestelio ir Geisteriškių kaimo gyventojus ir iš jų kilusius žmones, ugdyti bendruomeniškumą, rūpintis gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas, skatinti domėjimąsi krašto istorija bei ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Taip pat siekiama plėtoti ryšius su panašia veikla užsiimančiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas