Bendruomenė „Virbalio vartai“

Bendruomenė „Virbalio vartai“ buvo įkurta 2004 m. Šiuo metu bendruomenė vienija 126 narius, kurie aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, organizuoja įvairius renginius, pažintines ekskursijas. Bendruomenės veiklos kryptys: gerinti gyvenamąją aplinką; rūpintis gyventojų saugumu ir vienišų žmonių globa; organizuoti įvairius kultūrinius renginius; dalyvauti rajono ir respublikos kaimo bendruomenių sąjungų bei Vietos veiklos grupės veikloje; vykdyti projektinę veiklą; … daugiau…

Čyčkų kaimo bendruomenė

Čyčkų kaimo bendruomenė buvo įsteigta 2003 m. Šiuo metu ją sudaro 99 nariai. Bendruomenė savo veikla siekia: vienyti Čyčkų kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpintis Čyčkų kaimo ir jų gyventojų gerove, teikti socialines paslaugas Čyčkų kaimo gyventojams, skatinti domėjimąsi kaimo ir krašto istorija, ugdyti kultūringą, sveiką ir harmoningą asmenybę. Nemažiau … daugiau…

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė savo veiklą pradėjo 2007 m. Šiuo metu bendruomenę sudaro 65 nariai. Šios kaimo bendruomenės nariai siekia, kad žmonės suprastų galintys kartu spręsti iškylančias problemas ir stengiasi į bendruomenės gyvenimą įtraukti visų kartų kaimo gyventojus. Siekiama, kad kuo daugiau gyventojų būtų aktyvūs ir vieningi, bendruomeniški, pilietiški, prisidėtų gerinant ekonomines  ir socialines kaimo … daugiau…

Futbolo klubas „Širvinta Vilkaviškis“

Futbolo klubas „Širvinta Vilkaviškis“ vienija 40 narių. Šio klubo tikslai: puoselėti aktyvų sportinį gyvenimo būdą ir ugdyti teigiamą požiūrį į gyvenimą, plėtoti ir populiarinti futbolą, propaguoti jaunimo sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą bei sulaikyti jį nuo žalingų įpročių. Skatinti socialinį jaunimo, gyventojų užimtumą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, žmonių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybingumą. Atstovauti klubo nariams … daugiau…

Geisteriškių kaimo bendruomenė

Geisteriškių kaimo bendruomenė buvo įkurta 2007 metais. Ji įsikūrusi buvusioje pradinėje mokykloje ir vienija 80 bendruomenės narių. Bendruomenė rengia ir vykdo įvairius projektus. Jų dėka buvo sutvarkyta aplinka, įrengtos krepšinio, tinklinio, futbolo aikštelės, pastatytos sūpynės vaikams ir suaugusiems, graži scena renginiams, tvenkinys – prūdas aptvertas medine tvora, atliktas bendruomenės namų remontas. 2010 m. bendruomenė laimėjo … daugiau…

Gižų kaimo bendruomenė

Gižų kaimo bendruomenė įsikūrė 2003 m. Šiuo metu ji vienija 35 narius. Visa jos veikla yra skirta vietos gyventojų poreikiams tenkinti. Bendruomenė  jau septynerius metus rengia įvairius projektus, kurie nemažai prisidėjo prie Gižų kaimo bendruomenės gerbūvio gerinimo. Jie taip pat glaudžiai bendradarbiauja ir su kai kuriomis kitomis bendruomenėmis. Bendruomenėje vyksta  įvairūs renginiai, rengiamos parodos, literatūrinės … daugiau…

Gražiškių seniūnijos jaunimo centras ,,Ateitis“

Gražiškių seniūnijos jaunimo centras „Ateitis“ šiuo metu turi 15 narių, kurie dalyvauja Tarptautinių jaunimo apdovanojimų programoje. Viena šios programos dalių yra paslaugos, kurias suteikdami jaunuoliai padeda seneliams, ruošia užsiėmimus Gražiškių seniūnijos pradinių klasių mokiniams. Centras turi savo patalpas, kurias įsiruošė patys jaunuoliai iš projekto „Mes norim veikti‘ lėšų. Šis projektas buvo skirtas bendruomenės aktyvumo skatinimui. … daugiau…

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė

Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenė užsiima nepelno siekiančia kultūrine, socialine, ūkine veikla, kurioje dalyvauja 168 nariai iš 32 seniūnijos  kaimų. Bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, kurių dėka ženkliai pagerino savo gerbūvį, o dalindamiesi savo užaugintu derliumi bei gyvulių prieaugiu stiprina bendruomeniškumo idėją. Bendruomenės nariai dalyvauja ekskursijose, rengia parodas, kultūrinius renginius, seminarus, dalijasi savo patirtimi su kitomis … daugiau…

Gudkaimio kaimo bendruomenė

Gudkaimio kaimo bendruomenė vienija Gudkaimio kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojus bei iš jų kilusius žmones. Bendruomenė siekia ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, rūpinasi kaimų ir jų gyventojų gerove. Rengia bei teikia paraiškas įvairiems fondams ir programoms. Stengiasi plėtoti ryšius su panašiomis organizacijomis.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas