Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija vienija 58 narius, 50 iš jų yra neįgalieji. Pagrindinis bendrijos tikslas – socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas. Čia yra vykdomi savipagalbos,savarankiškumo grupių užsiėmimai, padedantys tobulinti kasdieninius gyvenimo įgūdžius, organizuojami būreliai ir klubai, kurių lankytojai užsiima įvairiais rankdarbiais (siuvimu, mezgimu, nėrimu, pynimu iš vytelių,vėlimu iš vilnos, dekupažu ir t. … daugiau…

Vilkaviškio ugniagesių klubas

Vilkaviškio ugniagesių klubo tikslai – gyventojų švietimo organizavimas priešgaisrinės saugos klausimais, priešgaisrinės saugos, gaisrų prevencijos specialistų vienijimas bendrai veiklai, įvairios, su klubo veikla susijusios, literatūros kaupimas ir platinimas, ugniagesybos sporto populiarinimas. Ugniagesių klubo nariai organizuoja seminarus, konferencijas, forumus, parodas, ugniagesių gelbėtojų stovyklas, sąskrydžius bei priešgaisrinės saugos renginius vaikams. Skleidžia šalies bei užsienio valstybių priešgaisrinės saugos … daugiau…

Vilkaviškio Vyskupijos Vilkaviškio dekanato Maltos ordino pagalbos tarnyba

Šiuo metu Vilkaviškio vyskupijos Vilkaviškio dekanato Maltos ordino pagalbos tarnybą (MOPT) sudaro 23 nariai ir 10 jaunųjų maltiečių. Organizacijos veiklos tikslas – tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems. Ši Maltos ordino pagalbos tarnyba dalyvauja „Maistas ant ratų“ projekte, kurio metu yra vežiojamas maistas seneliams į namus. Maistas yra gaminamas parapijos valgyklėlėje. Parapijos namuose, kur įsikūręs MOPT … daugiau…

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė

Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenė įsikūrė 2001 metais. Šiuo metu ji vienija 113 narių. Bendruomenė labai aktyviai užsiima projektine veikla ir iki šiol yra įvykdžiusi ne mažiau kaip 11 projektų. Šių projektų dėka gyvenimo kokybė pagerėjo Vištyčio seniūnijos kaimo bendruomenės nariams, Vištyčio seniūnijos bei aplinkinių seniūnijų gyventojams, kadangi buvo suorganizuota visa eilė renginių, mokymų ir seminarų. … daugiau…

Žaliosios kaimo bendruomenė

Žaliosios kaimo bendruomenė buvo įkurta 2002 metais ir šiuo metu vienija 40 narių. Šios bendruomenės veiklos tikslai: vienyti Andriškių ir Iškartų kaimų gyventojus, skatinti gyventojų bendruomeniškumą, vienyti narius bendrai veiklai, rūpintis gyventojų gerove, plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms. Bendruomenė organizuoja kaimo šventes, sporto varžybas, … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas