Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų bendrija „Suartėkim“

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų piligrimų bendrija „Suartėkim“ vienija neįgalius krikščioniškų pažiūrų žmones nuo 45 iki 80 metų. Šiai organizacijai priklauso 74 nariai, žmonės su dideliais, vidutiniais ir specialiais poreikiais. Bendrija „Suartėkim“ organizuoja bendrą dalyvių veiklą: 15 bendrijos narių dalyvauja amatų būrelio veikloje, mokosi siūti, siuvinėti, megzti. Ugdomi ir neįgaliųjų meniniai gebėjimai – 12 narių dalyvauja ansamblyje … daugiau…

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų žmonių sąjunga vienija 200 narių. Organizacijos tikslas – teikti socialines reabilitacines paslaugas neįgaliesiems, jų šeimų nariams, skatinti užimtumą, integruoti neįgaliuosius į visuomenę, lavinti jų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius ir organizuoti kitas primones, kurių pagalba neįgalieji būtų mažiau socialiai atskirti nuo visuomenės. Sąjungos uždavinys, norint pasiekti tikslą – teikti asmeninio asistento paslaugas, … daugiau…

Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis“

Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis“ stengiasi suburti pagyvenusio amžiaus žmones į bendrą sambūrį, turtinti jų laisvalaikį, puoselėti žmonių dvasines vertybes ir kuo daugiau žmonių įtraukti į visuomeninę – kultūrinę veiklą. Aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija ir jai priklausančiomis kitų regionų nevyriausybinėmis organizacijomis. Šiuo metu klube yra 64 nariai.

Vilkaviškio rajono radijo mėgėjų klubas „Varpas“

Vilkaviškio rajono radijo mėgėjų klubas „Varpas“ vienija 34 narius iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. Pagrindinis klubo tikslas – propaguoti radio mėgėjišką veiklą, gilinti radiotechnines žinias ir to mokyti jaunimą. Vadovaudamiesi šiais tikslais klubo nariai individualiai ir komandose dalyvauja įvairiose radijo ryšio varžybose, vasaros metu rengia klubo narių susitikimus, taip pat prisideda ir  prie „Lietuvos … daugiau…

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas