Vilkaviškio LIONS klubas vienija įvairių profesijų ir pomėgių žmones, besilaikančius pagrindinio „lionizmo“ principo ir šūkio „Mes tarnaujame!“. Dalį savo laisvalaikio ir lėšų klubo nariai skiria labdaringai veiklai bei vykdo švietėjiškus projektus.

2013 – 2014 m. Vilkaviškio LIONS klubas vykdo paprojektį „Informacijos sklaida apie Vilkaviškio rajono nevyriausybines organizacijas bei jų kompetencijos kėlimas socialinio verslumo ir organizacijų vystymo srityse“, finansuojamą Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą. Šiuo projektu siekiama didinti informacijos prieinamumą apie Vilkaviškio rajono nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO) bei stiprinti jų institucinius gebėjimus.

Šio paprojekčio metu buvo išleistas leidinys apie Vilkaviškio rajone veikiančias nevyriausybines organizacijas bei sukurtas internetinis puslapis – duomenų bazė. Taip siekiama didinti informacijos sklaidą ir prieinamumą apie jas pačias ir jų veiklą bei užtikrinti patogią informacijos, apie šio rajono NVO, paiešką.

Dėkojame visoms Vilkaviškio rajono nevyriausybinėms organizacijoms, kurios nepagailėjo savo laiko ir pateikė apie save išsamią informaciją.

Paprojekčio metu siekiama skatinti socialinio verslumo iniciatyvas tarp NVO ir yra organizuojami socialinio verslumo mokymai, kurių metu dalyviai turi galimybę įgyti žinių reikalingų nuosekliam socialinio verslo planui išvystyti bei pasirengti jo įgyvendinimui. Mokymų metu dalyviai taip pat įgis žinių ir praktinių įgūdžių kaip efektyviai vadovauti nevyriausybinei organizacijai bei plėtoti jos veiklą. NVO aktyvus dalyvavimas mokymuose gali tapti puikiu postūmiu jų organizacijos klestėjimui ateityje.

Projekto finansavimas:

Lietuvos Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Projekto vykdytojas:

Vilkaviškio LIONS klubas